Uw FOCWA Garantiebedrijf biedt nu ook Eurogarant erkenning. Bij FOCWA zijn ruim 1500 schadeherstelbedrijven aangesloten. Onder deze FOCWA leden bevinden zich circa 1100 bedrijven die
zich hebben geconformeerd aan extra strenge toelatingseisen. Dit allemaal met het oog op kwalitatief beter schadeherstel en optimale dienstverlening. U kent ze als FOCWAgarantiebedrijven'. Zo introduceerden deze bedrijven het FOCWA Garantiebewijs, een waterdichte schriftelijke garantie van twee jaar op de kwaliteit van het herstelwerk, ongeacht het automerk en met overname van de fabrieksgarantie. Verder geven deze bedrijven een speciale informatiegids uit voor professionele partners als autoverzekeraars, leasemaatschappijen en wagenparkbeheerders. Hierin staan voor elk bedrijf zowel het uitrustingsniveau als een aantal belangrijke faciliteiten en serviceelementen omschreven. FOCWA Garantiebedrijven spelen hiermee in op de sterk toenemende behoefte van deze opdrachtgevers om samen te werken met professionele, betrouwbare en servicebewuste schadeherstellers. De FOCWA Garantiebedrijven zijn gezamenlijk goed voor liefst 70% van de markt voor autoschadeherstel. Een bewijs dat de Nederlandse automobilist prijs stelt op kwaliteit en zekerheid. En ook professionele opdrachtgevers doen bij voorkeur zaken met FOCWA Garantiebedrijven. Een groeiend aantal Garantiebedrijven heeft een steeds sterkere behoefte om zich met name in de richting van de gestimuleerde schadestroom positief te onder- scheiden. Aan deze roep om onderscheidend vermogen heeft het FOCWA Garantiefonds gehoor gegeven met de introductie van de Eurogarant erkenning. Sinds 1997 hebben FOCWA Garantie- bedrijven de mogelijkheid gekregen om een zogenaamde Eurogarant erkenning te behalen. Voor deze erkenning zijn de volgende eisen van toepassing: .het schadeherstelbedrijf moet zijn toegelaten als FOCWA Garantiebedrijf en zich bezig houden met integraal schadeherstel; het FOCWA Garantiebedrijf dient officieel gecertificeerd te zijn op basis van het Kwaliteitszorgsysteem Schadeherstelbranche (KZS) en/of het normenstelsel ISO 9000; .het FOCWA Garantiebedrijf moet vol- doen aan extra eisen betreffende representativiteit en de algehele uitstraling van het bedrijf. Deze eisen hebben onder meer betrekking ,op het buitenterrein, het bedrijfspand, het interieur en de receptie, de werkplaats en het gebruik van de FOCWA/Eurogarant huisstijl; .het FOCWA Garantiebedrijf is verplicht deel te nemen aan het elk kwartaal te houden bedrijfsvergelijkend onderzoek (CBI-Continu Bedrijfsinformatie systeem) van FOCWA. Voor de goede orde verdient nog vermelding dat een eenmaal verleende Eurogarant erkenning direct wordt ingetrokken, zodra blijkt dat een FOCWA Garantiebedrijf niet of niet meer voldoet aan de gestelde eisen. Begin 1999 beschikken circa 400 FOCWA Garantiebedrijven over de Eurogarant erkenning. Deze bedrijven zijn te herkennen aan een apart pictogram in de informatiegids. Het zal u duidelijk zijn geworden dat de FOCWA Garantiebedrijven, die ook nog eens beschikken over een officiële Eurogarant erkenning, hoge ogen gooien in de schadeherstelmarkt. Zij voldoen immers aan pittige additionele eisen. Kortom: bij een FOCWA Garantiebedrijf met Eurogarant erkenning kunt u niet alleen rekenen op hoogstaand technisch vakmanschap maar ook op een door en door professionele, attente en gegarandeerd betrouwbare dienstverlening.